Världens största anläggning för sortering av plastförpackningar invigs idag, 15 november, i Motala. Site Zero fördubblar plaståtervinningen jämfört med tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Upp till 95 procent av alla förpackningar som tas emot kommer att kunna skickas för återvinning i närtid. ”Nu finns förutsättningarna för att faktiskt göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin”, säger Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning. På plats på invigningen var Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, och drygt 350 gäster gäster från Sverige och Europa.

Nyckeln till framgångsrik plaståtervinning är att behålla värdet på materialet, vilket kräver effektiv sortering och återvinning av varje enskild plasttyp. Här är site Zero banbrytande: anläggningen kan sortera ute hela tolv plasttyper, vilket motsvarar nästintill alla plastsorter på den svenska förpackningsmarknaden, jämfört med tre-fyra på jämförbara anläggningar i Europa.

Site Zero har nu testats under en period inför invigningen, och resultatet visar på rekordsiffror för sorteringseffektiviteten. Så mycket som 95 procent av de förpackningar som kommer till anläggningen kan sorteras ut för att återvinnas i nästa steg.

– Det innebär en fördubbling av plaståtervinningen jämfört med vår tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Resultatet från testperioden visar att plasten nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin, fastslår Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Philipsson fortsätter:

– Med Site Zero har vi stakat ut en ny väg för plaståtervinningen och resten av Europa. Världen behöver följa efter, för att minska utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast. Det är inte längre försvarbart att förbränna så mycket plast som vi gör eller smälta ner den till lågkvalitativa produkter som inte kan återvinnas igen, säger Mattias Philipsson.

Site Zero blir världens största sorteringsanläggning och kan ta emot 200 000 ton plastförpackningar. Det motsvarar ungefär den volym som idag sätts på den svenska marknaden. Av dessa plastförpackningar samlas ungefär hälften in av svenskarna, och till dess att mer plast når återvinningssystemet har Svensk Plaståtervinning erbjudit kapacitet till andra länder. Från 2024 ska Site Zero ta emot större delen av Finlands hushållsplast.

Därför är Site Zero världsunik:

Yta: 60 000m2 (tidigare anläggning 15 000 m2)
Plasttyper: 12 st (jämförbara anläggningar 3-4 st): rigid PP, rigid HDPE, flexibel LDPE, flexibel PP, transparenta PET-tråg, transparenta PET-flaskor, färgade PET-flaskor, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av mixade Polyolefin-laminat samt metall och rejekt av icke-plast
Sorteringseffektivitet: Upp till 95 procent av den mottagna plasten kan sorteras ut och återvinnas i nästa steg
Sorteringssensorer: 60 NIR-sensorer (jämförbara anläggningar har i snitt 5 NIR-sensorer, tidigare anläggning 19 st)
Avancerat styrsystem: helautomatiserad process, realtidsoptimering, artificiell intelligens. Anläggningens olika delar påverkar och pratar med varandra, och optimerar sorteringen
Mottagningskapacitet: 200 000 årston av mixade plastförpackningar från hushåll (tidigare anläggning 100 000 årston)
Sorteringshastighet: 1000 förpackningar per sekund, 42 ton per timme

För mer information kontakta

Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Tel: 070-380 82 76
Mejl: mattias.philipsson@svenskplastatervinning.se