Redan innan öppningen av Site Zero är det ett högt tryck på att besöka anläggningen, både från nationellt och internationellt håll. Idag, den 26 september, samlas ett 30-tal experter på plast och återvinning för att studera Svensk Plaståtervinnings sorterings- och återvinningssystem och arbete för cirkularitet. Besöket är en del av programmet för det internationella mötet om globala standarder för plast och plaståtervinning som arrangeras i Stockholm.

Standarder och gemensamma spelregler som länder kan sluta upp kring spelar en viktig roll för att uppnå globala hållbarhetsmål, och de ska omfatta hela plastvärdekedjan. Från design och produktion till sortering och återvinning.

Sedan 2018 leder Sverige det internationella arbetet för standardisering av mekanisk och kemisk återvinning, genom Svenska institutet för standarder, SIS. Den internationella delegationen träffas i Sverige för att diskutera vilka nya kunskaper som kan förvaltas till standarder. Svensk Plaståtervinning har uppmärksammats för sitt arbete med cirkularitet och hållbarhet för plast – där Site Zero ses som en global förebild för detta.

— Site Zero skapar förutsättningar för att i framtiden återvinna alla plastförpackningar, men det förutsätter att de förpackningar som sätts på marknaden är designade för det. Standardisering spelar en avgörande roll och här har vi på Svensk Plaståtervinning unika expertkunskaper att dela med oss av, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Under besöket medverkar bland annat Kristin Geidenmark Olofsson, specialist på plast och cirkulär ekonomi vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Nazdaneh Yarahmadi, forskningschef vid enheten för cirkulär och hållbar materialåtervinning på RISE, Debra R Wilson, Material Science Director på Berry Global och Achim Ilzhöfer, Global Circular Economy Manager på Covestro. Delegaterna representerar länder över hela världen så som USA, Indien, Storbritannien, Tyskland, Japan, Kenya, Kina, Finland, Israel, Norge, Italien, Tjeckien och Danmark.

För mer information kontakta

Rickard Jansson, utvecklingsingenjör, Svensk Plaståtervinning
Tel: 0767-99 90 18
Mejl: rickard.jansson@svenskplastatervinning.se

Svensk Plaståtervinning AB erbjuder ett rikstäckande system för insamling och cirkulär återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Under hösten 2023 öppnas den nya anläggningen Site Zero i Motala som blir världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning. Site Zero skapar förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, helt cirkulärt med lägsta möjliga klimatavtryck.

Svensk Plaståtervinning ägs av stora delar av det svenska näringslivet genom Plastbranschens Informationsråd, Dagligvaruleverantörerna DLF, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de tre övriga materialbolagen (Svenska Metallkretsen, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpackningsinsamlingen) som hanterar insamlingen av plastförpackningar. Svensk Plaståtervinning har huvudkontor i Motala med ett 80-tal anställda. Mer på svenskplastatervinning.se