Världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning

Vi bygger nu världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning – Site Zero – på plats här i Motala. Med det skapar vi förutsättningar för att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan. Första etappen kommer att stå färdig 2023.

Om Site Zero

Med Site Zero fördubblar vi vår kapacitet och tack vare banbrytande teknologi tredubblar vi antalet plastsorter som vi kan ta emot och återvinna. Med det kommer i princip all plast kunna återvinnas. Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan.

Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli nya kompositprodukter. Vi förbereder också för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige.

Första klimatneutrala anläggningen

Site Zero kommer att vara helt klimatneutral med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Vi har också planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak.

Om Site Zero

Med Site Zero fördubblar vi vår kapacitet och tack vare banbrytande teknologi tredubblar vi antalet plastsorter som vi kan ta emot och återvinna. Med det kommer i princip all plast kunna återvinnas. Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan.

Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli nya kompositprodukter. Vi förbereder också för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige.

Första klimatneutrala anläggningen

Site Zero kommer att vara helt klimatneutral med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Vi har också planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak.

”Site Zero ska göra Sverige världsledande inom plaståtervinning. Att få göra den här investeringen tillsammans med våra producentkunder och ägare, som består av stora delar av det svenska näringslivet, känns mycket inspirerande”

– Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Kort fakta om anläggningen

• Plats: Motala företagspark (ägs av Svensk Plaståtervinning)
• Yta Site Zero: Ca 60 000 kvm
• Mottagningskapacitet: 200 000 ton plastförpackningar per år. Site Zero kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och blir därmed världens största sorteringsanläggning
• Sorteringskapacitet: PP, HDPE, LDPE, PET-tråg, PET-flaskor (färgade och transparenta), PP-film, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av Polyolefin-mix, metall samt rejekt av icke-plast
• Agglomerering: Kemisk återvinning, kompositprodukter, energiutvinning med CCS
• Övrigt: Helt automatiserad process, 60 Near Infra Red (NIR) sensorer, ca 5 km transportband, tvätt och granulering i fas 2
• Total investering: Den totala investeringen är ca 1 miljard kronor (år 2019-2023). Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.