Loading...

Så funkar plaståtervinning

Cirkulär och linjär återvinning

Det är skillnad på återvinning och återvinning. Vi arbetar med cirkulär/högvärdig plaståtervinning där förbrukade förpackningar omvandlas till råvara. Den används sen i nya plastförpackningar och högkvalitativa plastprodukter. När materialet cirkulerar i samhället minimeras utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast minskar. En förutsättning för cirkulär plaståtervinning är att plastsorterna sorteras och återvinns var för sig. Då behålls kvaliteten och värdet på materialet.

Sedan finns det linjär/lågvärdig plaståtervinning. Den förbrukade plasten blandas och smälts samman för att i nästa steg göras om till en lågkvalitativ produkt. Detta kallas downcycling, och ger ingen större klimatnytta. Det beror på att den lågkvalitativa produkten inte kan återvinnas igen utan behöver förbrännas på sikt. Utsläppen fortsätter, och behovet av ny fossil plast kvarstår.

För att minska klimatpåverkan från plastförpackningar och tillgängliggöra återvunnen plast till marknaden måste återvinningen vara cirkulär/högvärdig.

SKONA: Framtidens cirkulära plastförpackning

Under mars 2023 lanserade vi tillsammans med ICA, Nopa Nordic och AVL en ny cirkulär plastförpackning av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll: SKONA-tvättmedel. Plasten i förpackningen har samlats in av hushållen, sorterats ut av oss på Svensk Plaståtervinning och slutligen blivit en ny plastförpackning.

Den nya SKONA-flaskan banar väg för att plastförpackningar nu blir en del av den cirkulära ekonomin. Den illustrerar idealbilden av det cirkulära system som vi bygger upp, där en förbrukad plastförpackning blir en ny plastförpackning.

Plastens väg genom hela kedjan

Producenter

Producenterna är de som producerar och använder plastförpackningar till sina produkter och livsmedel. Producenterna har ett producentansvar.

Plastförpackningar

Varje år sätts cirka 200 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Förpackningar som omsluter de varor du och jag köper.

Insamling av plastförpackningar

I anslutning till våra hem finns antingen återvinningsstationer eller en fastighetsnära insamling (soprum eller sortering direkt i soptunnan) där du lämnar dina sorterade plastförpackningar. Till plastförpackningar hör förpackningar av både mjuk- och hårdplast.

Balning

Innan plasten kommer till vår anläggning här i Motala packas de till en kubikmeter stora plastbalar.

Sortering

När plastbalarna kommer till oss sorteras förpackningarna utifrån plastsort och eventuellt utifrån färg. Plast som inte kan återvinnas går istället till energiutvinning.

Tvätt och granulering

Från vår anläggning skickas den sorterade plasten till någon av våra köpare. Där tvättas och granuleras den och blir återvunnen plastråvara som kan användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Nu har vi lyckats sluta kretsloppet.

Energiutvinning

Plastförpackningar som inte kan återvinnas i anläggningen eller som har slängts i hushållsavfallet bränns och blir till energi. Det betyder att de inte återvinns till nya plastprodukter – ett slöseri med jordens resurser.

illustration plaståtervinning

Så här fungerar vår sortering i Site Zero