There’s an urgent need to rethink the future of plastics recycling.

So we did.

There’s an urgent need to rethink the future of plastics recycling.

So we did.

Vår cirkulära återvinning

Vi arbetar dygnet runt för att sänka klimatpåverkan från
plastförpackningar
och leda världen mot klimatmålen. Med cirkulär
plaståtervinning som verktyg.

Nyheter

Träffa oss i Almedalen

2023-06-21|

Vi är i Almedalen för att berätta om det brännande ämnet cirkulär plastekonomi och vad som krävs för att nå dit. Om du är på [...]

Du som är producent

För dig med producentansvar som säljer plastförpackningar på den svenska marknaden.

Du som köper material

För dig som köper och förädlar återvunnen plast och tillverkar nya plastprodukter.

Du som källsorterar

För dig som använder plastförpackningar och vill lära dig mer om hur du kan återvinna.

0ton
återvunna förpackningar 2021
0%
återvinningsgrad 2021
0%
sänkt klimatpåverkan mellan 2020-2021
0ton
sorteras varje timme

Så funkar plaståtervinning

Så funkar plaståtervinning