Tillsammans ger vi plasten nytt liv

Sedan januari 2019 driver Svensk Plaståtervinning Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar. Vår vision är att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter.

Hantering av hela värdekedjan

Vi hanterar hela värdekedjan – från insamling till sortering av plastförpackningar på den svenska marknaden. Vår vision är att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter.

Flexibel automatiserad teknik

Anläggningen är helt automatiserad och kan sortera alla plastförpackningar från de svenska hushållen med en kapacitet på upp till 200 000 ton plastförpackningar per år. Tack vare det unika svenska insamlingssystemet och hela 60 NIR-läsare i anläggningen skapar vi förutsättningar att uppnå en utsorteringsgrad på 95% och en renhetsgrad på ca 98% på det sorterade materialet. Anläggningen är mycket flexibel och kan sortera ut hela 12 olika fraktioner: PP, HDPE, LDPE, PET-tråg, PET-flaskor (färgade och transparenta), PP-film, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av Polyolefin-mix, metall samt rejekt av icke-plast.

Tvättare, granulerare och producenter

Vi söker tvättare, granulerare och producenter med en uttalad hållbarhetsprofil som vill öka andelen återvunnen plastråvara på plastmarknaden och som vill vara en del av den cirkulära ekonomin. Tillsammans ger vi plasten nytt liv. Om och om igen.

Hantering av hela värdekedjan

Vi hanterar hela värdekedjan – från insamling till sortering av plastförpackningar på den svenska marknaden. Vår vision är att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter.

Flexibel automatiserad teknik

Anläggningen är helt automatiserad och kan sortera alla plastförpackningar från de svenska hushållen med en kapacitet på upp till 120 000 ton plastförpackningar per år. Tack vare det unika svenska insamlingssystemet och hela 19 NIR-läsare i anläggningen uppnår vi en utsorteringsgrad på 90% och en renhetsgrad på över 95% på det sorterade materialet. Anläggningen är mycket flexibel och kan sortera ut 10 olika fraktioner bestående av exempelvis färgad eller transparent PP, HDPE, LDPE och PET.

Tvättare, granulerare och producenter

Vi söker tvättare, granulerare och producenter med en uttalad hållbarhetsprofil som vill öka andelen återvunnen plastråvara på plastmarknaden och som vill vara en del av den cirkulära ekonomin. Tillsammans ger vi plasten nytt liv. Om och om igen.

0 ton
återvunna förpackningar 2022
0%
återvinningsgrad 2022
0 ton
sorteras varje timme
0 st
NIR-sensorer

Såhär funkar vår anläggning