Vi har bestämt oss – och du behövs

Plast är ett värdefullt material med unika egenskaper som vårt moderna samhälle inte kan vara utan. Men de plastförpackningar som inte återvinns är ett slöseri med jordens resurser.

  • Plast är flexibelt och kan användas till det mesta. Vårt moderna samhälle skulle inte fungera utan plast.
  • 95% av svenska hushåll uppger att de källsorterar.
  • Det är lag på att källsortera.

Plast…

  • minskar matsvinn
  • ger lättare förpackningar och fordon
  • bygger energisnåla hus
  • bidrar till förnybar energi
  • och mycket mer…
Alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter

Vi har bestämt oss för att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Och det är fullt möjligt, men det kräver gemensamma insatser.

Vi som konsumenter har ett ansvar för att källsortera plasten. Vi har också makten att ställa krav och påverka producenter. Det kan vi bland annat göra genom att aktivt välja plastprodukter och förpackningar gjorda på återvunnen plast.

Mer än hälften av alla plastförpackningar i vårt land sorteras fel

I Sverige är vi generellt väldigt bra på att källsortera, men trots det är det alldeles för många plastförpackningar som sorteras som brännbart. Även om vi är bättre än övriga Europa så har vi långt kvar – mer än hälften av alla plastförpackningar i vårt land sorteras fel och bränns upp i onödan istället för att återvinnas till ny plast. Det tycker vi är att slösa med resurser.

Vårt mål

Först och främst ska vi förstås se till att minimera användningen av plastförpackningar. I andra hand ska plasten återanvändas. I tredje hand återvinnas här i vår anläggning så att de kan bli nya plastprodukter. Det som inte kan återvinnas hos oss går till energiutvinning.

Alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter

Vi har bestämt oss för att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Och det är fullt möjligt, men det kräver gemensamma insatser.

Vi som konsumenter har ett ansvar för att källsortera plasten. Vi har också makten att ställa krav och påverka producenter. Det kan vi bland annat göra genom att aktivt välja plastprodukter och förpackningar gjorda på återvunnen plast.

Mer än hälften av alla plastförpackningar i vårt land sorteras fel

I Sverige är vi generellt väldigt bra på att källsortera, men trots det är det alldeles för många plastförpackningar som sorteras som brännbart. Även om vi är bättre än övriga Europa så har vi långt kvar – mer än hälften av alla plastförpackningar i vårt land sorteras fel och bränns upp i onödan istället för att återvinnas till ny plast. Det tycker vi är att slösa med resurser.

Sorteringen börjar hemma hos dig

Alla plastförpackningar du har hemma sorteras som plast, oavsett om det är hård- eller mjukplast. Plasten slänger du i sorteringskärl, antingen vid närmsta återvinningsstation eller i direkt anslutning till ditt hem, så kallad fastighetsnära insamling. Därefter sorteras plastförpackningarna hos oss på Svensk Plaståtervinning, Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar.

Sortera ej

Plastleksaker, plastfickor, VHS-band och svarta sopsäckar är exempel på sådant som inte räknas som förpackningar och ska istället sorteras på återvinningscentralen. Fråga din kommunala återvinningscentral eller ring oss om du är osäker.

Tips för ökad återvinning!

ikon separation av föremål
Separera olika material och plastsorter som plast-förpackningen består av.
ikon text på förpackning
Läs på förpackningen för sorterings-instruktioner.
ikon droppande vattenkran
Skölj av matrester med lite kallt vatten så luktar det inte i hemmet.
ikon pant, petflaskor
Panta alla PET-flaskor.