Världens mest resurseffektiva materialåtervinning

Det är precis vad vi på Svensk Plaståtervinning vill erbjuda. Vi hjälper dig som är producent med allt du behöver veta och kunna om plaståtervinning för att uppfylla producentansvaret.

Vi hjälper dig välja återvinningsbara förpackningar

Vi håller kundträffar och bjuder in till seminarier tillsammans med materialspecialister och experter inom området återvinningsbara plastförpackningar. Vår uppgift är att du som är producent på ett enkelt sätt ska vara uppdaterad på vad som händer på marknaden för plastförpackningar.

Ditt material hamnar i Europas effektivaste sorteringsanläggning

Tack vare vår anläggning maximerar vi återvinningen och minimerar svinnet, och bäst av allt, vi har kapacitet att sortera alla svenska plastförpackningar från hushållen. Som Producent kommer du i framtiden kunna besöka oss och ta med dina förpackningar för att få en snabb bedömning av dess återvinningsbarhet direkt på anläggningen.

Du kan enkelt följa dina framsteg mot ökad klimatnytta

Vad händer egentligen med min plastförpackning? Svensk Plaståtervinning strävar alltid efter maximal klimatnytta och vi vill vara helt transparenta med 100 % spårbarhet. Vi vill redovisa öppet hur mycket som samlas in, vilken andel som blir nya plastprodukter, och hur mycket som går till energiutvinning. Här kommer du i framtiden kunna se vad dina plastförpackningar har för klimatpåverkan. Informationen ska du kunna använda i ditt företags klimat- och hållbarhetsrapportering.

..Och sist men inte minst, vi hjälper och stöttar er i att uppfylla producentansvaret.
Vi hjälper dig välja återvinningsbara förpackningar

Plastmanualen är en prisbelönt guide för att välja rätt sorts plastförpackningar som kan återvinnas. Den ges ut och revideras årligen av Svensk Plaståtervinning i samarbete med FTI. Vi håller gemensamma kundträffar och bjuder in till seminarier tillsammans med materialspecialister och experter inom området återvinningsbara plastförpackningar. Vår uppgift är att du som är producent på ett enkelt sätt ska vara uppdaterad på vad som händer på marknaden för plastförpackningar.

Ditt material hamnar i Europas effektivaste sorteringsanläggning

Tack vare vår anläggning maximerar vi återvinningen och minimerar svinnet, och bäst av allt, vi har kapacitet att sortera alla svenska plastförpackningar från hushållen. Som Producent kommer du i framtiden kunna besöka oss och ta med dina förpackningar för att få en snabb bedömning av dess återvinningsbarhet direkt på anläggningen.

Du kan enkelt följa dina framsteg mot ökad klimatnytta

Vad händer egentligen med min plastförpackning? Svensk Plaståtervinning strävar alltid efter maximal klimatnytta och vi vill vara helt transparenta med 100 % spårbarhet. Vi vill redovisa öppet hur mycket som samlas in, vilken andel som blir nya plastprodukter, och hur mycket som går till energiutvinning. Här kommer du i framtiden kunna se vad dina plastförpackningar har för klimatpåverkan. Informationen ska du kunna använda i ditt företags klimat- och hållbarhetsrapportering.

..Och sist men inte minst, vi hjälper och stöttar er i att uppfylla producentansvaret.
Vad innebär producentansvaret?

Du som är producent omfattas av producentansvaret. Det innebär att alla som sätter plastförpackningar på den svenska marknaden också har ett ansvar att:

• se till att ett insamlingssystem finns, genom vilka kunder och andra slutkonsumenter kan återvinna använda förpackningar.
• se till att kunderna får den information de behöver om insamling av använda förpackningar.
• se till att insamlade förpackningar återvinns och kommer till god användning som antingen nytt råmaterial eller energi.

I Sverige är över 10 000 företag berörda och motsvarande lagstiftning finns även i flertalet EU-länder. Verksamheten finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenter betalar. Verksamheten drivs utan vinstintresse för att kostnaden för insamling och återvinning ska påverka priset på varorna så lite som möjligt.

Huvudregeln är att det är importören av förpackade varor och/eller fyllaren av en förpackning som redovisar och betalar förpackningsavgift. Det finns undantag och det gäller så kallade serviceförpackningar, Svensk Plaståtervinning tar då ut förpackningsavgiften av förpackningstillverkare eller importörer istället för enskilda butiker. De vanligaste serviceförpackningarna är bärkassar.

Bra plastförpackningar
Plast att undvika

Förpackningar med så få och små etiketter som möjligt.

Förpackningar som består av samma plastsort i alla delar av förpackningen.

Använd hellre ljus färg än mörk bläck vid tryck på förpackningen.

Förpackningar som är transparenta och ljusa är lätta att detektera.

Förpackningar med etiketter som täcker hela eller stora delar av förpackningen.

Förpackningar där etiketten eller delar av förpackningen (t.ex. korken) består av en annan plastsort eller annat material.

Förpackningar med mörkt bläck  är svåra att detektera i vårt optiska system och kan även missfärga den återvunna plastråvaran.

Svart och mörk plast är svårt att detektera i vårt optiska system.

Bra plastförpackningar

Förpackningar med så få och små etiketter som möjligt.

Förpackningar som består av samma plastsort i alla delar av förpackningen.

Använd hellre ljus färg än mörk bläck vid tryck på förpackningen.

Förpackningar som är transparenta och ljusa är lätta att detektera.

Dåliga plastförpackningar

Förpackningar med etiketter som täcker hela eller stora delar av förpackningen.

Förpackningar där etiketten eller delar av förpackningen (t.ex. korken) består av en annan plastsort eller annat material.

Förpackningar med mörkt bläck  är svåra att detektera i vårt optiska system och kan även missfärga den återvunna plastråvaran.

Svart och mörk plast är svårt att detektera i vårt optiska system.