Svensk Plaståtervinning AB

Besöksadress
Vickerkullavägen 2
Motala, Sweden

Postadress
Box 100
S-591 22 Motala, Sweden

Företag med producentansvar

020-088 03 10 (FTI*)
kund@ftiab.se

Växel
08-566 144 00 (FTI*)

* Anslutning sker via Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) på uppdrag av Svensk Plaståtervinning.