Svensk Plaståtervinning AB

Besöksadress
Vickerkullavägen 2
Motala, Sweden

Postadress
Box 100
S-591 22 Motala, Sweden
0141-544 44

Företag med producentansvar

020-088 03 10 (FTI*)
kund@ftiab.se

* Anslutning sker via Förpackningsinsamlingen (FTI) på uppdrag av Svensk Plaståtervinning.