Svensk Plaståtervinning AB

Besöksadress
Vickerkullavägen 2
Motala, Sweden

Postadress
Box 100
S-591 22 Motala, Sweden
0141-544 44

Företag med producentansvar

020-088 03 10 (FTI*)
kund@ftiab.se

* Anslutning sker via Förpackningsinsamlingen (FTI) på uppdrag av Svensk Plaståtervinning.

Kontaktpersoner

Mattias Philipsson

VD

Karin Petersson

Head of Operations

Therese Cederblom

Försäljningsansvarig
+46 (0)76 799 90 17
therese.cederblom@svenskplastatervinning.se

Thomas Darnell

Operativ produktionschef
+46 (0)73-366 46 26
thomas.darnell@svenskplastatervinning.se