Vi ger plasten nytt liv

Plast som inte återvinns är slöseri med våra gemensamma resurser. Därför har vi bestämt oss för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Redan idag driver vi Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar. Med helt automatiserad teknik sorterar vi med maximal precision och högsta kvalitet, vilket säkerställer att så mycket som möjligt kan återvinnas och användas igen i nya plastprodukter. Under 2021 togs beslutet att uppgradera vår befintliga anläggning och vi bygger nu Site Zero, som blir världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning. Den nya anläggningen skapar förutsättningar för att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan. Etapp ett är klar 2023, och anläggningen beräknas helt färdig 2025. Här kan du läsa mer om Site Zero.

Men det räcker inte med en hypermodern anläggning som Site Zero för att skapa cirkulära plastströmmar och ny plastråvara. Alla aktörer i kedjan behöver hjälpas åt. Producenter som sätter plastförpackningar på marknaden måste se till att designa dem för återvinning, och konsumenterna behöver källsortera i hemmet så att plastförpackningarna kommer in i återvinningssystemet.

Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt. När vi tar hand om den på ett ansvarsfullt sätt har den en framtid även för kommande generationer.

Vi ger plasten nytt liv. Om och om igen.

Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter.

Företaget ägs av Plastinformationsrådet, Dagligvaruleverantörerna DLF, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala och har ett 100-tal anställda.

Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter.

Företaget ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala och har 35 anställda.

Plastsprånget 2025

Tillsammans med nedan aktörer jobbar vi för att Sverige redan år 2025 ska ha uppnått målet om 55 % återvinning av alla plastförpackningar – fem år tidigare än EU:s uppsatta återvinningsmål. Vi kallar det Plastsprånget 2025.

Plastförpackningar kan tack vare sina egenskaper användas i många produkter och tillämpningar och gör vårt dagliga liv enklare, är resurseffektivt och minskar matsvinnet. En förutsättning för att vi ska kunna använda plastförpackningar i framtiden är dock en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning.

Ökad återvinning kommer leda till ökad cirkulär ekonomi och uppfyllnad av Sveriges klimatmål. Och i Sverige har vi väldigt goda förutsättningar för att bli världsledande på återvinning av plastförpackningar. Här hamnar nästan inga plastförpackningar i naturen eller haven och soptippar har vi i princip lyckats utrota. Det vi behöver göra är att ställa om från energiutvinning till återvinning. Därför jobbar branschen tillsammans för att göra fler förpackningar återvinningsbara genom att utbilda och höja kunskapsnivån hos producenter så väl som konsumenter.

                                         

Årsredovisning 2022

Läs hela rapporten här