Vi ger plasten nytt liv

Plast som inte återvinns är slöseri med våra gemensamma resurser. Därför har vi bestämt oss för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Nu när vi har byggt Europas största och effektivaste anläggning för plaståtervinning tar vi ett stort steg mot vår vision. Med helt automatiserad teknik sorterar vi de olika plastsorterna med maximal precision och högsta kvalitet, vilket minskar svinnet och säkerställer att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter. Och bäst av allt –vi har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från hushållen i hela Sverige.

Men det räcker inte med Europas effektivaste anläggning för att visionen ska bli verklighet. Stora klimatutmaningar kräver gemensamma insatser. Det handlar om att vi hjälper producenterna som säljer sina varor att välja plastförpackningar som går att återvinna. Det vill också till att du och jag som köper varorna källsorterar plasten. Och inte minst att våra gemensamma system för att samla in den sorterade plasten är optimala. Alla led i återvinningskedjan är lika viktiga. 

Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt på många sätt. Nu finns förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara, fullt ut.

Vi ger plasten nytt liv. Om och om igen.

Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter.

Företaget ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala och har 35 anställda.

Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter.

Företaget ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala och har 35 anställda.

Plastsprånget 2025

Tillsammans med nedan aktörer jobbar vi för att Sverige redan år 2025 ska ha uppnått målet om 55 % återvinning av alla plastförpackningar – fem år tidigare än EU:s uppsatta återvinningsmål. Vi kallar det Plastsprånget 2025.

Plastförpackningar kan tack vare sina egenskaper användas i många produkter och tillämpningar och gör vårt dagliga liv enklare, är resurseffektivt och minskar matsvinnet. En förutsättning för att vi ska kunna använda plastförpackningar i framtiden är dock en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning.

Ökad återvinning kommer leda till ökad cirkulär ekonomi och uppfyllnad av Sveriges klimatmål. Och i Sverige har vi väldigt goda förutsättningar för att bli världsledande på återvinning av plastförpackningar. Här hamnar nästan inga plastförpackningar i naturen eller haven och soptippar har vi i princip lyckats utrota. Det vi behöver göra är att ställa om från energiutvinning till återvinning. Därför jobbar branschen tillsammans för att göra fler förpackningar återvinningsbara genom att utbilda och höja kunskapsnivån hos producenter så väl som konsumenter.