Site Zero – störst och mest avancerade

Nu är världens största och mest avancerade sorteringsanläggning för plastförpackningar i drift. Med Site Zero sorterar vi ut och möjliggör återvinning av tolv plasttyper. Det är med högkvalitativ sortering vi kan skapa cirkulära plastflöden.

Om Site Zero

Med Site Zero fördubblar vi vår kapacitet och tack vare banbrytande teknologi tredubblar vi antalet plastsorter som vi kan ta emot och återvinna. Med det kommer i princip all plast kunna återvinnas. Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan.

Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli nya kompositprodukter. Vi förbereder också för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige.

Om Site Zero

Med Site Zero fördubblar vi vår kapacitet och tack vare banbrytande teknologi tredubblar vi antalet plastsorter som vi kan ta emot och återvinna. Med det kommer i princip all plast kunna återvinnas. Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan.

Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli nya kompositprodukter. Vi förbereder också för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige.

Första klimatneutrala anläggningen

Site Zero kommer att vara helt klimatneutral med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Vi har också planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak.

”Med Site Zero har vi stakat ut en ny väg för plaståtervinningen och resten av Europa. Världen behöver följa efter, för att minska utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast.”

– Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Fakta om anläggningen

Yta: 60 000m2 (tidigare anläggning 15 000 m2)
Plasttyper: 12 st (jämförbara anläggningar 3-4 st): rigid PP, rigid HDPE, flexibel LDPE, flexibel PP, transparenta PET-tråg, transparenta PET-flaskor, färgade PET-flaskor, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av mixade Polyolefin-laminat samt metall och rejekt av icke-plast
Sorteringseffektivitet: Upp till 95 procent av den mottagna plasten kan sorteras ut och återvinnas i nästa steg
Sorteringssensorer: 60 NIR-sensorer (jämförbara anläggningar har i snitt 5 NIR-sensorer, tidigare anläggning 19 st)
Avancerat styrsystem: helautomatiserad process, realtidsoptimering, artificiell intelligens. Anläggningens olika delar påverkar och pratar med varandra, och optimerar sorteringen
Mottagningskapacitet: 200 000 årston av mixade plastförpackningar från hushåll (tidigare anläggning 100 000 årston)
Sorteringshastighet: 1000 förpackningar per sekund, 42 ton per timme
Total investering: Den totala investeringen är ca 1 miljard kronor (år 2019-2023). Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.