Press

Se pressträffen från öppningen av Site Zero

15 november 2023

Pressbilder

Mattias Philipsson

Site Zero

Site Zero

Site Zero

LDPE

HDPE

PET colored bottle

PET transparent bottles

PET trays

PP-film

Cirkulär plaståtervinning

Pressmeddelanden

2023-06-212023-06-21

”Så löser vi plaståtervinningsparadoxen” – prata cirkularitet med Svensk Plaståtervinning i Almedalen

2023-06-21|Pressmeddelande|

Svensk Plaståtervinning är i Almedalen och anordnar seminariet ”Så löser vi plaståtervinningsparadoxen” den 28:e juni. I fokus står det akuta behovet av en cirkulär plastekonomi och vad som krävs för att nå dit. Vår vd Mattias Philipsson deltar därtill på flertalet andra seminarium och rundabordssamtal. Mattias Philipsson deltar på fö [...]

2023-06-162023-06-16

Bristande krav och reglering leder till meningslös plaståtervinning

2023-06-16|Pressmeddelande|

Just nu råder det vilda västern på plaståtervinningsmarknaden, och det behövs ökade krav och regleringar. Meningslös linjär plaståtervinning hindrar cirkulär ekonomi, ökar utsläppen och riskerar att minska svensk konkurrenskraft. Regeringen kan reformera lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter så att plaståtervinningen blir en [...]

2023-06-052023-06-05

Ökad plaståtervinning och kraftiga utsläppsminskningar – Svensk Plaståtervinning släpper ny klimatstatistik

2023-06-05|Pressmeddelande|

Lagom till Världsmiljödagen med temat Plastic Pollution är Svensk Plaståtervinnings klimatstatistik för 2022 färdig. Och den visar en positiv utveckling med ökad återvinning av plastförpackningar. Totalt återvanns 20 976 ton plastförpackningar vilket är en ökning med 879 ton från föregående år. Återvinningsgraden ökade med 6,6 procent [...]

Vanliga frågor och svar

Hur bra är vi i Sverige på att återvinna plastförpackningar egentligen?

Just nu är det stort fokus på plastfrågan i media kring hur mycket av plastförpackningarna som faktiskt återvinns och blir nya plastprodukter. Idag återvinns ungefär 20 producent av alla plastförpackningar från producenter som betalar förpackningsavgift. Det är en alldeles för låg nivå som måste öka.

Vi på Svensk Plaståtervinning är glada över att frågan lyfts i media och att intresset är så stort. Vi har en vision och det är att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Tillsammans med branschen har vi satt upp ett mål – år 2025 ska 55 procent av alla plastförpackningar från hushållen i Sverige återvinnas och bli nya plastprodukter. För att lyckas nå det målet behöver vi dels få konsumenterna att källsortera alla plastförpackningar, dels få producenterna att endast använda plastförpackningar som går att återvinna.

1. Få hushållen att lämna fler förpackningar till återvinning

I dagsläget lämnas endast omkring 42 procent av alla plastförpackningar till återvinning. Majoriteten av förpackningarna hamnar istället i hushållssoporna och går till förbränning. Här arbetar vi, tillsammans med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att nå ut med kunskap till konsumenterna.

2. Påverka producenterna att ta fram återvinningsbara förpackningar Det är tyvärr fortfarande många förpackningar som sätts på marknaden som inte är möjliga att återvinna eller där det inte finns någon efterfrågan på det återvunna materialet. Vi på Svensk Plaståtervinning har kunskap om vilka material och vilken design som bäst gynnar återvinningsprocessen. Tillsammans med FTI arbetar vi därför nära producenterna med utbildningar, Plastmanualen och annan kunskapsspridning. I april i år infördes också differentierade förpackningsavgifter som innebär att de som sätter förpackningar på marknaden som inte går att återvinna får betala en högre förpackningsavgift än de som designar förpackningar som är bra ur ett återvinningsperspektiv. De högre avgifterna är framtagna för att bidra till en ökad andel materialåtervinningsbara förpackningar. Vi upplever ett stort intresse från producenterna kring de här frågorna och en stark vilja att göra rätt och bidra till mer hållbara och återvinningsbara förpackningar.

Till toppen