Lagom till Världsmiljödagen med temat Plastic Pollution är Svensk Plaståtervinnings klimatstatistik för 2022 färdig. Och den visar en positiv utveckling med ökad återvinning av plastförpackningar. Totalt återvanns 20 976 ton plastförpackningar vilket är en ökning med 879 ton från föregående år. Återvinningsgraden ökade med 6,6 procent och ligger nu på 19,3 procent för hushållsförpackningar vilket är högt ur ett internationellt perspektiv. Samtidigt har utsläppen per ton återvunnen plastråvara minskat med hela 34 procent jämfört med basåret 2020.

— Jag är oerhört glad att även i år kunna berätta att vi har ökat återvinningen och därmed minskat förbränningen av plastförpackningar och behovet av fossil råvara. Vi ser också en fortsatt hög kvalitet på materialet som sorteras ut vilket är centralt för att kunna använda det som råvara i nya plastförpackningar, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Han fortsätter:

— Under året driftsätter vi också Site Zero vilket kommer öka återvinningen kraftigt. Vi hoppas se en ”Site Zero-effekt” redan i nästa års klimatstatistik. Vårt mål är fortfarande att nå en återvinningsgrad på 55 procent under 2025, och det är möjligt tack vare Site Zero, berättar Mattias Philipsson.

Stora utsläppsminskningar i värdekedjan

Svensk Plaståtervinning har skapat ett återvinningssystem med full kontroll i alla led, från att producenten sätter plastförpackningen på marknaden till att den återvinns hos en certifierad återvinnare. Med den kontrollen och spårbarheten kommer också möjligheten att identifiera utsläppen per ton återvunnen plastråvara och vidta rätt åtgärder för att minska dem.

Svensk Plaståtervinning har satt ambitiösa mål för värdekedjan som jämförs med basåret 2020. Delmålet för 2025 är att nå 50 procents reduktion av utsläppen. Den färska klimatstatistiken för 2022 visar en redan 34 procentig reduktion och man är därmed på god väg att kunna nå det första delmålet.

— Det gläder mig oerhört att vi lyckas minska utsläppen för att återvinna plastförpackningar så mycket och så snabbt. En viktig faktor har varit att vi på Svensk Plaståtervinning har kunnat sortera ut en större mängd plast som sedan har kunnat materialåtervinnas på ett bra sätt hos våra certifierade återvinnare, säger Mattias Philipsson.

Svensk Plaståtervinning publicerar sin hållbarhetsrapport med fördjupad klimatstatistik den 15 juni. Rapporten kommer att tillgängliggöras på företagets hemsida svenskplastatervinning.se samt kommuniceras i bolagets sociala kanaler.

För mer information kontakta:

Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning
0703-80 82 76
mattias.philipsson@svenskplaståtervinning.se