Nu är vår hållbarhetsrapport för 2021 färdig och det är med stolthet vi visar upp, och berättar, om flera positiva klimatnyheter. Bland annat har vi ökat återvinningen av plastförpackningar från hushåll med 17 procent från förra året. Totalt innebär det att mer än 20 000 ton plastförpackningar har återvunnits cirkulärt, en ökning med nästan 3 000 ton från 2020. Den ökade återvinningen leder till minskad klimatpåverkan, vilket vidare hjälper våra producentkunder att nå sina klimatmål.

 Statistiken i rapporten visar att den totala återvinningsgraden i vårt insamlings- och återvinningssystem har ökat från 15,4 till 18,1 procent. Det har i sin tur medfört att vi har sänkt vår, och våra producentkunders, klimatpåverkan med närmare en femtedel jämfört med föregående år.

– Jag är oerhört stolt över att kunna presentera så här positiva klimatnyheter. Att vi har lyckats öka den cirkulära återvinningen beror på att konsumenterna lämnar in fler plastförpackningar via FTI:s insamlingssystem och att vi på Svensk Plaståtervinning har lagt ner stor möda på att ytterligare optimera vår utrustning för att kunna sortera ännu effektivare, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Mer än vad lagen kräver

Vi är en av få aktörer inom avfallsbranschen i Sverige, och den enda inom plaståtervinning, som öppet redovisar vår klimatdata. I vår hållbarhetsrapport går det att följa klimatutsläppen genom hela återvinningssystemet. Detta är långt mer än vad dagens lagstiftning kräver men är nödvändigt för att kontrollera klimatpåverkan och vilka förbättringsåtgärder som behövs. Som ansvariga för så avgörande moment som sorteringen och återvinningen behöver vi öppet och transparent visa våra producentkunder hur deras plastförpackningar hanteras, hur stor andel som återvinns och hur stor klimatpåverkan de har. Vi har gått före och visat vad som är möjligt, men för en verklig omställning av branschen, både i Sverige och internationellt, krävs även att kontrollen och lagstiftningen skärps.

Vårt arbetssätt och transparenta rapportering av återvinningsstatistik har uppmärksammats internationellt, bland annat av EU-kommissionen, och vi möter ett allt större intresse för vår spårbarhet genom, och kontroll över, systemet. Från insamling till återvunnen plastråvara.

Mer cirkulär plaståtervinning med Site Zero

Nästa år driftsätter vi vår nya anläggning Site Zero vilket skapar förutsättningar att kraftigt öka den cirkulära plaståtervinningen. Site Zero blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning, som kan sortera och återvinna hela tolv plastfraktioner. Det motsvarar i stort sett alla plastsorter som används som förpackningsmaterial på den svenska marknaden.

Med Site Zero kan vi sänka klimatpåverkan rejält för våra producentkunder. Och det sker genom cirkulär återvinning där återvunnen plastråvara produceras, som sedan kan användas till nya högkvalitativa plastförpackningar eller plastprodukter.

Utvalda delar från vår hållbarhetsrapport 2021

  • Insamlade plastförpackningar från hushåll (ton): 59 213 (2020: 51 452)
  • Återvunna plastförpackningar från hushåll (ton): 20 097 (2020: 17 437)
  • Återvinningsgrad av hushållsförpackningar (%): 18,1 (2020: 15,4)
  • Minskad klimatpåverkan för producentkunder: 19 procent jfr med föregående år
  • Återvunnen plast som inte omfattas av producentansvaret i Sverige (tandborstar, pulkor, plastleksaker mm): 2 500 ton

Läs mer om hållbarhetsrapporten på https://www.svenskplastatervinning.se/hallbarhet/