Svensk Plaståtervinnings återvinning av plastförpackningar från hushåll har ökat med 17 procent mellan 2020 och 2021, visar bolagets färska hållbarhetsrapport. Det innebär att mer än 20 000 ton plastförpackningar har återvunnits cirkulärt, en ökning med nästan 3 000 ton från föregående år. Den ökade återvinningen leder till minskad klimatpåverkan, vilket vidare hjälper bolagets producentkunder att nå sina klimatmål.

Statistiken i rapporten visar att den totala återvinningsgraden i Svensk Plaståtervinnings insamlings- och återvinningssystem för hushållsförpackningar har ökat från 15,4 till 18,1 procent. Det har i sin tur medfört att bolaget har sänkt sin, och sina producentkunders, klimatpåverkan med närmare en femtedel jämfört med föregående år.

 – Jag är oerhört stolt över att kunna presentera så här positiva klimatnyheter. Att vi har lyckats öka den cirkulära återvinningen beror på att konsumenterna lämnar in fler plastförpackningar via FTI:s insamlingssystem och att vi på Svensk Plaståtervinning har lagt ner stor möda på att ytterligare optimera vår utrustning för att kunna sortera ännu effektivare, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Mer än vad lagen kräver
Svensk Plaståtervinning är en av få aktörer inom avfallsbranschen i Sverige, och den enda inom plaståtervinning, som öppet redovisar sin klimatdata. I hållbarhetsrapporten går det att följa klimatutsläppen genom hela återvinningssystemet. Detta är långt mer än vad dagens lagstiftning kräver men är nödvändigt för att kontrollera klimatpåverkan och vilka förbättringsåtgärder som behövs. Bolaget har uppmärksammats internationellt, bland annat av EU-kommissionen, för sin transparenta rapportering av återvinningsstatistik, och har även blivit ett internationellt föredöme när det gäller sin spårbarhet genom, och kontroll över, systemet. Från insamling till återvunnen plastråvara.

– Vi anser att vi måste gå längre än vad lagen kräver. Vi behöver öppet och transparent visa våra producentkunder hur deras plastförpackningar hanteras, hur stor andel som återvinns och hur stor klimatpåverkan de har. Vi har gått före och visat vad som är möjligt, men för en verklig omställning av branschen, både i Sverige och internationellt, krävs även att kontrollen och lagstiftningen skärps, menar Mattias Philipsson.

Konsumenternas insats är en nyckel i hela systemet och därmed finns naturligtvis förväntningar på att inlämnade plastförpackningar återvinns.

– Klimatberäkningar och kontroll är viktigt även ur ett konsumentperspektiv. Svenskarna förväntar sig att återvinningen sker på rätt sätt, att klimatpåverkan minskar och att aktörerna i systemet är seriösa. Vem som tar hand om förpackningarna, hur, och var de förhoppningsvis återvinns är helt avgörande för resultatet, menar Mattias Philipsson.

Mer cirkulär plaståtervinning med Site Zero
Nästa år tas Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero i drift vilket skapar förutsättningar att kraftigt öka den cirkulära plaståtervinningen. Site Zero blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning, som kan sortera och återvinna hela tolv plastfraktioner. Det motsvarar i stort sett alla plastsorter som används som förpackningsmaterial på den svenska marknaden.

– Med Site Zero kan vi sänka klimatpåverkan rejält för våra producentkunder. Och det sker genom cirkulär återvinning där återvunnen plastråvara produceras, som sedan kan användas till nya högkvalitativa plastförpackningar eller plastprodukter, säger Mattias Philipsson.

Utvalda delar från Svensk Plaståtervinnings hållbarhetsrapport 2021

  • Insamlade plastförpackningar från hushåll (ton): 59 213 (2020: 51 452)
  • Återvunna plastförpackningar från hushåll (ton): 20 097 (2020: 17 437)
  • Återvinningsgrad av hushållsförpackningar (%): 18,1 (2020: 15,4)
  • Minskad klimatpåverkan för producentkunder: 19 procent jfr med föregående år
  • Återvunnen plast som inte omfattas av producentansvaret i Sverige och som på grund av felsortering har kommit till Svensk Plaståtervinning (tandborstar, pulkor, plastleksaker mm): 2 500 ton

Läs hela hållbarhetsrapporten här

För mer information kontakta
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Tel: 070-380 82 76
Mejl: mattias.philipsson@svenskplastatervinning.se