Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning, har blivit utsedd till ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen är regeringens rådgivande organ för ökad cirkularitet i samhället, med fokus på näringslivet. Vice ordförande blir Myrornas VD Caroline Andermatt.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari meddelar följande i dagens pressbrief samt via regeringens pressmeddelande:

– Både Mattias Philipsson och Caroline Andermatt är erfarna ledare, som bedrivit ett framgångsrikt arbete för ökad cirkularitet inom industrin respektive detaljhandeln. Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att vara en katalysator för det svenska näringslivets utveckling av affärsmässiga cirkulära lösningar. Vi behöver se en förstärkning av cirkulära materialflöden, med nya cirkulära affärsmodeller som tar hänsyn till hela värdekedjan och som framgångsrikt kan skalas upp och ta plats på marknaden. Hållbarhet kan inte bara handla om enskilda projekt – det måste utgöra hela kärnverksamheten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Med de här förändringarna tydliggör regeringen att Delegationen går mot att bli helt näringslivsbaserad, där företagsrepresentanter kan inspirera och lära sig av varandra.

Mattias Philipsson är hedrad över utnämningen, och hoppas kunna driva på för en snabbare omställning mot cirkularitet.

Idag står den linjära ekonomin för hälften av jordens klimatutsläpp. Omställningen till en cirkulär ekonomi måste därför ske snabbt. Det svenska näringslivet kan spela en nyckelroll i denna omställning vilket gör att jag ser stora möjligheter för landets företag. Delegationens viktigaste uppgifter blir därför att undanröja hinder och visa på goda inspirerande exempel, säger Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning och nytillträdd ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi.

I Delegationen för cirkulär ekonomin ingår följande ledamöter:

Namn

Yrke/företag/branschorganisation

Ordförande Mattias Philipsson

VD Svensk Plaståtervinning

Vice ordförande Caroline Andermatt

VD Myrorna

Ledamot Mattias Lindahl

Professor Linköping Universitet

Ledamot Anna Graaf

Hållbarhetschef på White Arkitekter

Ledamot Tony Clark

VD Avfall Sverige

Ledamot Fredrika Klarén

Head of Sustainability på Polestar

Ledamot Marcus Hedblom

VD och koncernchef på Ovako

Ledamot Kerstin Lindvall

Direktör för Corporate Responsiblity på ICA Gruppen

Ledamot Johanna Ljunggren

Sustainability Manager på Kinnarps

Ledamot Magnus Uvhagen

VD Ragnsells Recycling

Ledamot Lisa Wahlström

Hållbarhetsdirektör Coca Cola Europacific Partners