Nu är det klart att vi på Svensk Plaståtervinning inleder ett samarbete om koldioxidavskiljning (CCS) med det norska företaget Renor samt deras moderbolag Norcem, som är en del av Heidelberg Cement Group.

Det rör den andel plast och annat avfall som inte kan återvinnas i vår framtida anläggning Site Zero. Istället för att gå till förbränning som skapar utsläpp kommer avfallet istället energiutvinnas utan klimatpåverkan med koldioxidavskiljning (CCS-teknik) i Norge.

Restavfallet från oss i Motala kommer framöver att skickas och behandlas i Renors anläggning som alternativt bränsle, för tillverkning av cement vid Norcems fabrik i Brevik, i Norge. Avfallet ersätter då kol och bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.

Den koldioxid som genereras vid cementtillverkningen avskiljs och fångas upp med hjälp av CCS-teknik, och fraktas på fartyg till den norska västkusten där den pumpas i pipelines till slutförvaring under havsbotten i Nordsjön. På så sätt uppstår inga negativa koldioxidutsläpp.

– Samarbetet gör att vi både kan hjälpa till att ersätta kol som bränsle och dessutom undvika utsläpp vid förbränningsprocessen. Jag är mycket glad och stolt över det här samarbetet, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

– Det här möjliggör en cirkulär ekonomi. Vi nyttjar alla resurser i avfallet och får samtidigt bort oönskade ämnen ur kretsloppet. CCS är en av de absolut bästa industriella teknikerna för att reducera koldioxidutsläpp, säger Jarle Haugedal, vd på Renor.

Visionen med Site Zero är att kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll cirkulärt, med minsta möjliga klimatpåverkan. Nyckeln för den cirkulära återvinningen är en effektiv sortering. Ingen anläggning i världen kommer att ha samma kapacitet att sortera ut så många plastsorter och återvinna dem separat, utan onödig kvalitetsförsämring av materialet.

– Men det kommer alltid att komma in oönskat avfall som inte kan vara i kretsloppet, och då är det optimalt att kunna energiutvinna det utan klimatpåverkan med CCS, säger Mattias Philipsson.