Dagens Industri utser årligen de snabbast växande företagen i Sverige och i år har vi på Svensk Plaståtervinning tilldelats utmärkelsen ”Gasell 2022”. Vi startade vår verksamhet i Motala 2018 och har idag den högsta omsättningen av alla privatägda företag i Motala kommun. Antalet medarbetare har hunnit bli 80 stycken – och vi vill bli fler!

– Det är så klart en fjäder i hatten att bli utnämnt till ett gasellföretag. Vi har vuxit snabbt på kort tid med ökad omsättning och god lönsamhet. Som icke-vinstdrivande företag investeras vinsten i verksamheten eller kommer kunderna, tillika ägarna, till dels genom minskade förpackningsavgifter, berättar Mattias Philipsson som är vd på Svensk Plaståtervinning.

Svensk Plaståtervinning kommer att fortsätta växa genom bygget av Site Zero som blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning. Företaget letar i dagsläget efter medarbetare inom både logistik och ekonomi, och kommer framöver även behöva kompetens inom bland annat hållbarhet och teknik.

Den regionala gasellgalan hålls den 11 oktober i Linköping och den nationella galan där Svensk Plaståtervinning kan vinna fler priser arrangeras den 5 december i Stockholm.

Om DI Gasell

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.
Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyråriga undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. DI gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Läs mer på https://gasell.di.se