Det är många som vill komma till oss och lära sig mer om cirkulär plaståtervinning och Site Zero. Jättekul, tycker vi! Förra veckan var en delegation från IKEA här, plus representanter från Morssinkhof Plastics (delägt av Ingka Group), som återvinner plastförpackningar till ny råvara för högkvalitativa plastprodukter.

När vi sågs allihop kunde vi lyfta många olika aspekter på återvinningen av plastförpackningar: utifrån IKEA perspektiv som producent och köpare av återvunnen plastråvara, vårt perspektiv för cirkulär återvinning, och Morssinkhof Plastics, som i en avancerad tvättprocess skapar en högkvalitativ råvara av återvunnen r-PP.

Vi diskuterade bla hur man ska tänka vid design av plastförpackningar, och hur man kan anpassa kravspecifikationer för att i större utsträckning kunna producera av PCR-råvara istället för jungfrulig råvara. Vi pratade också om hur färger kan anpassas för att enklare kunna nyttja återvunnen råvara -och samtidigt möta IKEAs viktiga delar såsom”Affordable & Sustainable”.

Under heldagen fick vi möjlighet att berätta om vårt arbete för ökad cirkulär plaståtervinning, och vilken avgörande roll Site Zero kommer ha för en ökad återvinningsgrad. Under nästa år kommer vi att sortera ut 12 plasttyper för återvinning, fler än någon annan plastsorteringsanläggning i hela världen. Vi kommer att ha kapacitet att täcka hela volymen av satta plastförpackningar på den svenska marknaden, effektivt sortera ut de olika monoströmmarna av plastfraktioner och skicka dem var för sig till certifierade återvinnare som kan tillverka ny plastråvara.

Vi älskar när vi jobbar tillsammans med våra kunder. För just det här caset kommer nästa steg att bli en workshop hos IKEA i syfte att tillsammans hitta nya potentiella plastprodukter som kan ställas om och tillverkas av större andel återvunnen PCR råvara.