Fredagen den 11 februari besöker klimat- och miljöminister Annika Strandhäll Europas största och effektivaste plastsorteringsanläggning i Motala. Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, framför till ministern vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål med hjälp av cirkulär plaståtervinning.

— Det är väldigt positivt att Annika Strandhäll redan har signalerat vikten av att plasten måste ingå i den cirkulära ekonomin. Här i Motala driver vi utvecklingen inom cirkulär plaståtervinning, och med vår nya anläggning Site Zero skapar vi förutsättningar för att återvinna alla svenska plastförpackningar cirkulärt – utan negativ klimatpåverkan. Det blir vi först i världen med, säger Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning.

Idag är fortfarande en stor del av plaståtervinningen i Europa linjär. Med linjär återvinning sorteras och återvinns inte plasttyperna var för sig, utan blandas för att användas till produkter av lägre kvalitet och begränsad funktionalitet. Då fortsätter behovet av ny plast från fossil råvara. Samtidigt kvarstår samma utsläpp eftersom den lågkvalitativa produkten oftast inte kan återvinnas igen, utan går till förbränning.

Med cirkulär återvinning sorteras och återvinns varje plasttyp separat och plasten kan användas om och om igen till nya plastprodukter av samma eller högre kvalitet. Det betyder att utsläppen minimeras och behovet av ny plast minskar avsevärt.

— Kunskapen är generellt låg hos politiker, producenter och konsumenter om skillnaden mellan cirkulär och linjär återvinning. Men det är helt avgörande för att våra kunder och Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Plasten, med dess positiva egenskaper, måste bli en del av den cirkulära ekonomin och det är bara möjligt med cirkulär återvinning, fortsätter Mattias Philipsson.

Svensk Plaståtervinning lyfter under ministerbesöket fram följande åtgärder för att nå en ökad cirkulär plaståtervinning:

  • Investeringsstöd som Klimatklivet skapar förutsättningar för att investera i ny världsledande och innovativ teknik, såsom anläggningen Site Zero – och kan samtidigt öka konkurrenskraften mot billig linjär återvinning.
  • Krav på återvinningsanläggningarnas sorteringseffektivitet så att plastsorterna kan separeras och återvinnas var för sig. Svensk Plaståtervinning rekommenderar minst 60 procents sorteringseffektivitet, vilket betyder att minst 60 procent av de insamlade förpackningarna kan återvinnas cirkulärt. Denna gräns bör snabbt skärpas till 100 procent då tekniken finns redan idag.
  • Krav på att varje producent rapporterar materialåtervinningsgrad och klimatpåverkan för sina förpackningar så att de kan jämföras med de nationella målen. Återvinning har inget värde i sig om vi inte samtidigt börjar mäta dess klimatpåverkan.