Pressrum

Pressbilder

Pressmeddelanden

2019-10-172019-10-17

Kronprinsessan Victoria på besök hos Svensk Plaståtervinning

2019-10-17|

H.K.H. Kronprinsessan Victoria brinner för miljö- och klimatfrågor. Idag besökte Kronprinsessan Svensk Plaståtervinning som driver Europas största och effektivaste sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar. Kronprinsessan är engagerad i miljö- och klimatfrågor, både i det stora och det lilla, och utsågs till en av 17 ambassadörer för de globala [...]

2019-09-202019-09-20

Svensk Plaståtervinning kammade hem Livsmedelshandlarnas Hederspris

2019-09-20|

Svensk Plaståtervinning, som driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar, tog ikväll hem det ärofylllda priset Livsmedelshandlarnas Hederspris på Dagligvarugalan 2019. ”Med innovationskraft och målinriktat arbete har vinnaren av 2019 år Hederspris från Livsmedelshandlarna visat hur man på ett konstruktivt sätt tar sig an ett [...]

2019-08-162019-08-16

Svensk Plaståtervinning nominerad till Livsmedelshandlarnas Hederspris

2019-08-16|

Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar och är en av tre finalister till Livsmedelshandlarnas Hederspris. Vinnaren utses på Dagligvarugalan som går av stapeln den 19 september. I våras invigde Svensk Plaståtervinning anläggningen i Motala som kan sortera 20 ton plastförpackningar per timme. Det [...]

Load More Posts
Pressrum hos Cision

Vanliga frågor och svar

Hur bra är vi i Sverige på att återvinna plastförpackningar egentligen?

Just nu är det stort fokus på plastfrågan i media kring hur mycket av plastförpackningarna som faktiskt återvinns och blir nya plastprodukter. Idag återvinns ungefär 20 producent av alla plastförpackningar från producenter som betalar förpackningsavgift. Det är en alldeles för låg nivå som måste öka.

Vi på Svensk Plaståtervinning är glada över att frågan lyfts i media och att intresset är så stort. Vi har en vision och det är att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Tillsammans med branschen har vi satt upp ett mål – år 2025 ska 55 procent av alla plastförpackningar från hushållen i Sverige återvinnas och bli nya plastprodukter. För att lyckas nå det målet behöver vi dels få konsumenterna att källsortera alla plastförpackningar, dels få producenterna att endast använda plastförpackningar som går att återvinna.

1. Få hushållen att lämna fler förpackningar till återvinning

I dagsläget lämnas endast omkring 42 procent av alla plastförpackningar till återvinning. Majoriteten av förpackningarna hamnar istället i hushållssoporna och går till förbränning. Här arbetar vi, tillsammans med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att nå ut med kunskap till konsumenterna.

2. Påverka producenterna att ta fram återvinningsbara förpackningar Det är tyvärr fortfarande många förpackningar som sätts på marknaden som inte är möjliga att återvinna eller där det inte finns någon efterfrågan på det återvunna materialet. Vi på Svensk Plaståtervinning har kunskap om vilka material och vilken design som bäst gynnar återvinningsprocessen. Tillsammans med FTI arbetar vi därför nära producenterna med utbildningar, Plastmanualen och annan kunskapsspridning. I april i år infördes också differentierade förpackningsavgifter som innebär att de som sätter förpackningar på marknaden som inte går att återvinna får betala en högre förpackningsavgift än de som designar förpackningar som är bra ur ett återvinningsperspektiv. De högre avgifterna är framtagna för att bidra till en ökad andel materialåtervinningsbara förpackningar. Vi upplever ett stort intresse från producenterna kring de här frågorna och en stark vilja att göra rätt och bidra till mer hållbara och återvinningsbara förpackningar.