Vi på Svensk Plaståtervinning och ICA lanserar nu en ny cirkulär plastförpackning av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll: SKONA-tvättmedel. Plasten i förpackningen har samlats in av hushållen, sorterats ut av oss på Site Zero, och slutligen blivit en ny plastförpackning. SKONA-flaskan är ett resultat av flera aktörers samarbete och vision att skapa cirkulära plastflöden i stor skala som minskar utsläppen, minimerar behovet av ny fossil plast, och bygger upp en marknad för återvunnen plastråvara. Satsningen kommer före den EU-lagstiftning som väntas komma 2030.

Förbränningen av plast motsvarar 6-8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, men effekterna av framställningen och produktionen av plasten leder till lika stora utsläpp. Klimatpåverkan börjar redan när oljan utvinns i andra länder, samt vid transport, raffinering och produktion av ny fossil plast.

– FN uppskattar att plastindustrin är den snabbast växande källan till industriella växthusgaser i världen och kan stå för 19 procent av den totala koldioxidbudgeten år 2040. Om vi ska kunna nyttja plastens många positiva egenskaper även i framtiden måste vi göra den cirkulär, menar Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Han fortsätter.

– Den nya SKONA-flaskan banar väg för att plastförpackningar nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Den illustrerar idealbilden av det cirkulära system som vi försöker bygga upp, där en förbrukad plastförpackning blir en ny plastförpackning. Det här har varit ett mycket viktigt projekt som kommer att skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen. När vi får till cirkulariteten kan vi minimera utsläppen från förbränningen och strypa behovet av ny plast, menar Mattias Philipsson.

– Inom ICA har vi stort fokus på att minimera förpackningars miljöpåverkan och att bidra till mer cirkulära plastflöden. Genom vår nya SKONA-flaska följer vi inte bara våra egna ambitioner i att öka användningen av återvunnen plast, utan visar också tydligt för kunderna hur deras val av produkt, och att de lämnar förpackningar till återvinning, bidrar till ett mer hållbart samhälle och hållbara produkter. Det tror vi kommer att vara mycket uppskattat, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Med den nya anläggningen Site Zero, som sätts i drift under hösten, kommer Svensk Plaståtervinning att kunna producera nya cirkulära plastförpackningar av ett tiotal plastsorter. Precis på motsvarande sätt som SKONA-flaskan.

Går före förväntad EU-lagstiftning

Från 2030 föreslås det att bli lag på att varje plastförpackning som släpps ut på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara, som ett led i att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin. Exempelvis ska förpackningar i kontakt med livsmedel innehålla 10 procent återvunnen plastråvara och övriga förpackningar 35 procent. En förutsättning för att producenter av plastförpackningar ska kunna följa den nya lagstiftningen är att det finns högkvalitativ återvunnen plastråvara att tillgå, det vill säga att det finns cirkularitet på marknaden.

– Med SKONA-flaskan går vi före lagstiftningen och bygger ett cirkulärt system och en marknad för återvunnen plastråvara i Sverige. Det skapar förutsättningar för att våra kunder och Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål, menar Mattias Philipsson.

För att skapa den cirkulära SKONA-flaskan har hela kedjan hjälpts åt: svenskarna har sorterat använda förpackningar, Svensk Plaståtervinning har sorterat ut och separerat den specifika plastsorten, Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) har tvättat och granulerat materialet och ICA har i samarbete med Nopa Nordic producerat den nya tvättmedelsflaskan som finns på butikshyllor i hela landet vecka 11.

– Det är det cirkulära sättet att tänka som är unikt i det här samarbetet. Att låta hushållsinsamlad plast omvandlas till nya plastförpackningar som den här SKONA-flaskan är det optimala sättet att skapa ett hållbart cirkulärt system, säger Mette Rothmann, försäljningschef Nopa Nordic A/S.

Vill du veta mer om vår cirkulära/högvärdiga återvinning? Gå till Så funkar plaståtervinning.