Svensk Plaståtervinning ägs av stora delar av det svenska näringslivet, och nu storsatsar man och bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero i Motala. Här skapas förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan.

Plast är ett värdefullt material med unika egenskaper som vårt moderna samhälle inte kan vara utan. Därför är det nödvändigt att plastförpackningar återvinns och blir en del av den cirkulära ekonomin utan negativ klimatpåverkan. Site Zero i Motala är ett stort steg på vägen, där Svensk Plaståtervinning rekordinvesterar en miljard kronor i en hypermodern anläggning som kommer stå färdig 2023. Den befintliga anläggningen i Motala är redan idag Europas effektivaste och den utvecklas nu med nästa generations teknik.

– Vi fördubblar vår kapacitet och kommer att kunna hantera 200 000 ton plastförpackningar per år. Det skapar förutsättningar för att ta emot och på sikt återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Tack vare banbrytande teknologi kommer i princip all plast kunna återvinnas. Idag kan anläggningen sortera ut fyra sorters plast – i framtiden kommer tolv plasttyper kunna sorteras och återvinnas på Site Zero. Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller bli nya kompositprodukter.

– Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan. Vi förbereder även för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige, berättar Mattias Philipsson.

Site Zero kommer att vara helt klimatneutral med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer att kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Det finns även planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak.

– Den här investeringen skapar förutsättningar för att göra Sverige världsledande inom plaståtervinning. Att få göra det tillsammans med våra producentkunder och ägare, som består av stora delar av det svenska näringslivet, känns mycket inspirerande, säger Mattias Philipsson.

Även Naturvårdsverket bidrar med finansiering på drygt 180 Mkr via Klimatklivet.

Detta är Site Zero

Plats: Motala företagspark (ägs av Svensk Plaståtervinning)
Yta Site Zero: Ca 60 000 kvm
Mottagningskapacitet: 200 000 ton plastförpackningar per år. Site Zero kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och blir därmed världens största sorteringsanläggning.
Sorteringskapacitet: PP, HDPE, LDPE, PET-tråg, PET-flaskor (färgade och transparenta), PP-film, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av Polyolefin-mix, metall samt rejekt av icke-plast.
Agglomerering: Kemisk återvinning, kompositprodukter, energiutvinning med CCS
Övrigt: Helt automatiserad process, 60 Near Infra Red (NIR) sensorer, ca 5 km transportband, tvätt och granulering i fas 2.
Antal anställda: 150-200 anställda till år 2023 (idag har Svenskt Plaståtervinning ett 80-tal anställda och investeringen i Site Zero innebär ett hundratal nyanställningar)
Total investering: Ca 1 miljard kronor (år 2019–2023)