Företag med producentansvar

Vad innebär producentansvaret?

Du som är producent omfattas av producentansvaret. Det innebär att alla som sätter plastförpackningar på den svenska marknaden också har ett ansvar att:

  • Se till att ett insamlingssystem finns, genom vilka kunder och andra slutkonsumenter kan återvinna använda förpackningar.
  • Se till att kunderna får den information de behöver om insamling av använda förpackningar.
  • Se till att insamlade förpackningar återvinns och kommer till god användning som antingen nytt råmaterial eller energi.

Anslut dig till oss via Förpackningsinsamlingen (FTI).

Kontakta FTI på kund@ftiab.se eller 020-088 03 10

Läs mer på https://fti.se