Rutiner för leverantörsfakturor

Svensk Plaståtervinning eftersträvar ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt med minimal belastning på miljön, därför vill vi att ni skickar e-fakturor till oss.

E-faktura

Svensk Plaståtervinning tar i första hand emot e-fakturor. För detta behöver ni information om:

  • Vårt organisationsnummer: 556488–4640
  • Vår VAN-leverantör: CrediFlow
Faktura via e-post och pappersfaktura

I första hand tar vi emot leverantörsfakturor som e-fakturor. Har ni inte möjlighet att skicka e-fakturor kommer vi även fortsättningsvis att ta emot fakturor i PDF-format till vår e-postadress: faktura@svenskplastatervinning.se

Fakturor som skickas in via e-post måste uppfylla följande:

  • Fakturan måste vara i filformatet PDF
  • Samtliga sidor/dokument som tillhör fakturan måste ligga i samma fil

I sista hand tar vi emot pappersfakturor, dessa skickas till vår postadress.

Övrig information kring leverantörsfakturor till Svensk Plaståtervinning
  • Fakturorna ska alltid vara ställda till vårt fullständiga namn: Svensk Plaståtervinning i Motala AB.
  • Endast 30 dagar som betalningsvillkor accepteras, om annat ej avtalats.
  • På fakturorna ska referens anges. I förekommande fall inköpsordernummer (ett sexsiffrigt nummer som inleds med 10) alternativt fullständigt namn på beställare.
  • Fakturan skall vara väl specificerad. Det ska framgå vad som är inköpt och när leveransen är fullgjord. Om det inte anges på fakturan måste följesedel eller specifikation bifogas.

Har ni frågor, behöver ytterligare information eller vill komma i kontakt med vår ekonomiavdelning så gör ni det enklast via ekonomi@svenskplastatervinning.se