Svensk Plaståtervinning har ingått ett avtal med Suomen Pakkaustuottajat Oy (Finska förpackningsproducenter AB) om att sortera och återvinna finska plastförpackningar på Site Zero i Motala. Avtalet sträcker sig från 1 januari 2024 till 2027 och rör majoriteten av de insamlade plastförpackningarna från finska hushåll.

– Det är oerhört roligt att Suomen Pakkaustuottajat väljer Svensk Plaståtervinning i en tuff internationell konkurrens. Det är ett kvitto på att svensk miljöteknik är ledande och att vårt återvinningssystem erbjuder det producentkunderna efterfrågar, både för att uppfylla producentansvaret och minska sin klimatpåverkan, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

– Vi har undersökt marknaden och Svensk Plaståtervinning är den aktör som erbjuder den mest resurseffektiva återvinningen, med full spårbarhet genom hela kedjan. De har en hög sorteringseffektivitet och kan sortera ut och återvinna flest plasttyper på marknaden. Vi värderar också deras fokus på cirkularitet, minskad klimatpåverkan och slutprodukten: en högkvalitativ återvunnen plastråvara, berättar Pekka Tommola, VD Suomen Pakkaustuottajat.

Mer kapacitet med Site Zero

I november invigs Svensk Plaståtervinnings nya sorterings- och återvinningsanläggning Site Zero, som blir världens största och mest avancerade. Kapaciteten fördubblas, fler plastförpackningar kan detekteras och tre gånger så många plasttyper kan återvinnas.

– Med Site Zero har vi kapacitet att ta emot fler plastförpackningar än de som för närvarande samlas in i Sverige. Det innebär att vi kan erbjuda vår cirkulära återvinning till fler länder som vill vara med och driva på den cirkulära ekonomin och minska klimatpåverkan från plastförpackningar, säger Mattias Philipsson.

För mer information kontakta

Mattias Philipsson, VD, Svensk Plaståtervinning
+46 (0)703 80 82 76

Pekka Tommola, VD, Suomen Pakkaustuottajat Oy
+358 (0)400 315 841

Om Suomen Pakkaustuottajat Oy (Finska förpackningsproducenter AB)

Suomen Pakkaustuottajat är en icke-vinstutdelande organisation som ansvarar för återvinningen av kartong, glas, metall, plast och träförpackningar i Finland. De har ungefär 4700 förpackningsproducenter och en marknadsandel på ca 90 procent (2023). Suomen Pakkaustuottajat hanterar ungefär 60 procent av plastförpackningarna från finska hushåll.