Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till din webbläsare. Det gör det möjligt att känna igen dig nästa gång du besöker vår sajt och behövs för att upplevelsen av vår webbplats ska blir så bra som möjligt. När du surfar på vår sajt accepterar du automatiskt användandet av cookies.

Svensk Plaståtervinning använder cookies för att mäta trafiken på sidan och för att få fram statistik. Vi samlar in data för att registrera antalet besökare och för att kunna se vilket innehåll som är populärt. Vi sparar inte personliga upplysningar genom cookies, utan använder dem för att optimera upplevelsen av vår webbplats. Du kan välja att inte acceptera cookies, men tänk då på att vissa funktioner och effekter kanske intelängre fungerar för dig på vår webbplats.

Integritetspolicy

Svensk Plaståtervinning i Motala AB tycker att det är viktigt med integritet för våra kunder och besökare till vår webbplats samt de personer som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi har som mål att vara så transparenta som möjligt i att beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar information om personuppgifter. Vi är också måna om att beskriva till vilken tredjepartsleverantör personuppgifter kan komma att överföras till och att verka för att sådan lagring följer samma rigorösa säkerhet som vi själva har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress e-postadress, bilder och telefonnummer.

Personuppgiftsansvar

När vi behandlar dina personuppgifter är Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Vickerkullavägen 2, Motala, Sverige personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ensamma ansvarar för att uppfylla de villkor som ställs på oss inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning.

Behandling av dina personuppgifter

I samband med att någon ska boka ett studiebesök hos oss samlar Svensk Plaståtervinning i Motala AB in personuppgifter om den personen. Detta kan ske antingen via vårat bokningssystem på webbsidan, via telefon, via mail eller andra bokningsmöjligheter som vi tillhandahåller. Vi gör detta primärt för att ha kunskap om vilka som befinner sig i våra lokaler och därmed kunna säkerställa att Svensk Plaståtervinning i Motala AB uppfyller de lagstadgade krav som åligger oss, t.ex vid händelse av brand. Vi kommer aldrig att lagra några känsliga personuppgifter så som etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös uppfattning, sexuell läggning eller medlemskap i fackförbund. Vi uppmanar därför dig som kommunicerar med oss eller använder våra webbtjänster att inte fylla i känsliga personuppgifter om dig själv. Vår målsättning är att kontinuerligt rensa våra system från personuppgifter som inte längre uppfyller ovan angivna syfte.

Syfte med behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att:
– Få kunskap om vilka personer som befinner sig i Svensk Plaståtervinning i Motala AB’s lokaler vid ett givet tillfälle.
– Kontakta besökare i samband med befintlig bokning.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Svensk Plaståtervinning i Motala AB kan komma att dela dina personuppgifter i stöd av lag eller myndighetsbeslut om det t.ex. gäller misstanke om brott eller vid händelse av olycka. Vi lämnar också ut personuppgift till underleverantör som vi anlitar för drift av it-system, datalagring eller annan it-support som gör det möjligt för oss att erbjuda webbtjänster. Dessa underleverantörer tvingas via avtal att behandla personuppgifterna i enlighet med vår policy och använder enbart personuppgifterna för att kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot Svensk Plaståtervinning i Motala AB.