Tack vare vår hypermoderna anläggning som ska byggas, Site Zero, och ett nytt samarbete med förpackningsbolaget BEWI, blir det möjligt att för första gången i Sverige kunna återvinna hushållsförpackningar av frigolit. Den nyligen tecknade avsiktsförklaringen innebär att mellan 1000 och 3000 ton sorterad frigolit per år kommer kunna skickas till BEWI, där den sedan ska återvinnas och bli nya frigolitprodukter.

När Site Zero står färdig 2023 kan vi sortera ut tolv plastsorter, till skillnad mot idag då vi sorterar fyra. Bland de nya sorterna finns EPS, mer känt som frigolit. Nu har vi tecknat en avsiktsförklaring med BEWI som innebär att de blir mottagare av sorterad frigolit från anläggningen.

– Frigolit är ett fantastiskt material med mycket bra egenskaper och kvalitet. Den nya anläggningen och samarbetet med BEWI gör det möjligt att för första gången i Sverige kunna återvinna hushållsförpackningar av frigolit. Att göra frigoliten cirkulär är ett viktigt steg mot vår vision – att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter, säger Therese Cederblom, försäljningsansvarig på Svensk Plaståtervinning.

Prognosen är att Svensk Plaståtervinning kommer kunna skicka mellan 1000 och 3000 ton sorterad frigolit per år till BEWI. Där kommer den återvinnas och sedan användas som råvara i ny EPS-produktion, och därmed bli nya produkter. Ambitionen är också att i framtiden kunna använda den återvunna frigoliten i förpackningar godkända för kontakt med livsmedel.

– Det här är väldigt bra för alla våra kunder med producentansvar som sätter plastförpackningar på marknaden. Det blir enklare för dem att välja återvinningsbar plast till förpackningarna, och de får därmed också bättre förutsättningar att själva nå sina återvinningsmål, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

BEWI är en ledande internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, och en viktig aktör inom hållbarhet och återvinning. Bolaget har 44 produktionsanläggningar i nio europeiska länder, och har ambitionen att bli 100 procent cirkulära inom 3-5 år. Idag återvinner de EPS från bland annat byggsektorn och fiskbranschen och samarbetet med Svensk Plaståtervinning blir en viktig del i deras fortsatta utveckling.

– Vi är mycket stolta över samarbetet med Svensk Plaståtervinning. I BEWI är vi fast beslutna om att leda förändringen till en cirkulär ekonomi för vår industri – och detta är ett viktigt steg i rätt riktning. Det tar oss också närmre vårt återvinningsmål för EPS på 60 000 ton om året, säger Henrik Ekvall, Managing Director Circular på BEWI.