I samband med att Sveriges Television sände dokumentären Återvinningsbluffen den 7 nov (kan fortfarande ses på SVT-play) har flera konsumenter reagerat och känner sig lurade att sortera plasten. Vi har fått en del frågor och har också sett flertalet besvikna insändare i olika tidningar.

Det gör oss bekymrade att många konsumenter missar en viktig aspekt i dokumentären – att det är ett internationellt perspektiv. Därför har vi skickat ett svar på en av insändarna (DN 11 nov), där vi berättar om vårt återvinningssystem, med fokus på transparens och spårbarhet av plasten. Vi får inte sluta sortera. Vi måste sortera mera.

Här är vårt svar:

I DN Debatt den 10 november får vi läsa hur en besviken konsument upplever sig ha blivit lurad att sortera sina sopor. Han har sett SVT:s dokumentär ”Återvinningsbluffen”, där wallraffande journalister blottlägger hur oseriösa plasthandlare påstår sig syssla med plaståtervinning men istället säljer plasten vidare till aktörer som eldar upp den eller samlar den på soptippar. Tyvärr har insändarskribenten missat en väsentlig aspekt: dokumentären handlar inte om plaståtervinningen i Sverige. Filmen är inköpt från en utländsk tv-station och visar ett internationellt perspektiv. Och för oss som verkar inom plaståtervinning är det här tyvärr ingen nyhet. Det är beklagligt att människors goda vilja och engagemang att källsortera utnyttjas för att tjäna pengar, på bekostnad av klimatet. Vi tycker verkligen att det är på tiden att media tittar närmare på det här, men vi vill lyfta fram att det på den svenska marknaden finns etablerade aktörer som tar ansvar, långt bortom vad lagen kräver. Och som har byggt upp ett fungerande effektivt återvinningssystem med fokus på cirkulär återvinning.

I vårt land har vi något som kallas producentansvar. Det innebär att de företag (producenter) som sätter en plastförpackning på marknaden har ett ansvar för att den samlas in och återvinns. För att det ska bli verklighet har stora delar av det svenska näringslivet gått ihop och bildat företaget Svensk Plaståtervinning. Uppdraget är att skapa så mycket cirkulär återvinning som möjligt av plastförpackningarna, med minsta möjliga klimatpåverkan. Företaget är icke-vinstdrivande, har inga utdelningskrav från ägarna och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Kunderna, tillika ägare, har full insyn i verksamheten.

För att samla in konsumenters förbrukade plastförpackningar har Svensk Plaståtervinning gett Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som vi äger, i uppdrag att tillhandahålla ett rikstäckande insamlingssystem. Alla plastförpackningar som lämnas på någon av FTI:s 5000 återvinningsstationer runt om i landet, eller samlas in via deras fastighetsnära insamling hos 2 miljoner hushåll, kommer till Svensk Plaståtervinnings sorterings-och återvinningsanläggning i Motala. Här sorteras den, sort för sort, och skickas därefter för tvätt och granulering hos certifierade samarbetspartners inom EU – och här genomförs regelbundna revisioner. Hos partnerna blir plasten återvunnen plastråvara som blir nya högkvalitativa plastprodukter, exempelvis nya förpackningar, IKEA-produkter och Samsonite-resväskor. Det restavfall som uppstår energiutvinns (förbränns) alltid i svenska anläggningar och används exempelvis som värme i bostäder. Svensk Plaståtervinning kan spåra all plast som lämnar Motala, och vet exakt vem som tar hand om den och hur det görs.

Den stora merparten av alla insamlade plastförpackningar i Sverige hanteras av Svensk Plaståtervinning och FTI. Vi tar ett ansvar för insamling, cirkulär återvinning och spårbarhet utöver det som krävs av nuvarande lagstiftning. Men det är inte säkert att andra återvinningsaktörer gör detsamma. Vi uppmanar därför producenter, kommuner och konsumenter att ställa krav på spårbarhet och transparens. Vem tar hand om din plast? Vart sker det? På vilket sätt återvinns den? Vi uppmanar också branschkollegor att öppet redovisa policys kring spårbarhet. Hela branschen måste vara transparent för att skapa förtroende för återvinningssystemet.

När du som konsument sorterar och lämnar in plasten till någon FTI:s tusentals insamlingsplatser så gör du en viktig insats för klimatet. Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och går sen till förbränning. Vi får alltså ingen chans att återvinna dem och bespara klimatet farliga utsläpp. Tillsammans måste vi hänga i och fortsätta sortera – klimatförändringarna ger inget utrymme för att sluta. Och utvecklingen går snabbt. Vi blir hela tiden bättre på cirkulär återvinning; producenter ställer om för att skapa förpackningar som är återvinningsbara och Svensk Plaståtervinning miljardinvesterar i Motala, där vi utvecklar världens största och modernaste återvinningsanläggning. Här kommer vi att kunna sortera och återvinna i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. Det blir verklighet redan 2023, och 2025 sluter vi kretsloppet på samma plats. I Sverige är vi redan idag världsledande på plaståtervinning, även om vi inte är nöjda och har en lång väg kvar till cirkulära flöden. Men med investeringar av oss och ännu mer engagemang från sorterande konsumenter kommer vi att återvinna mer, och samtidigt stärka vår roll som internationell förebild som inspirerar andra. Vi behöver inte sortera mindre plast. Vi behöver sortera mer.

Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning
Helena Nylén, VD Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Läs insändaren i DN här: https://www.dn.se/insandare/svar-sverige-ar-varldsledande-pa-plastatervinning/