Ungefär hälften av konsumentplastförpackningarna består av plastfilm. Av det som sorteras och kommer till Svensk Plaståtervinnings och FTI:s återvinningssystem materialåtervinns en tredjedel. För att öka cirkulariteten startar Svensk Plaståtervinning, FTI, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett tjugotal partners projektet Circ Pack. Projektets fokus är att söka återvinningsbara alternativ till plastfilm, och har potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

– På Svensk Plaståtervinning kommer vi undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE- och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer, säger vår  utvecklingsingenjör Rickard Jansson.

Läs mer om projektet Circ Pack här.