H.K.H. Kronprinsessan Victoria brinner för miljö- och klimatfrågor. Idag besökte Kronprinsessan Svensk Plaståtervinning som driver Europas största och effektivaste sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar.

Kronprinsessan är engagerad i miljö- och klimatfrågor, både i det stora och det lilla, och utsågs till en av 17 ambassadörer för de globala målen för hållbar utveckling. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Idag besökte Kronprinsessan Svensk Plaståtervinning för att ta del av hur återvinning av plastförpackningar går till. Den toppmoderna anläggningen i Motala, som drivs av Svensk Plaståtervinning, får ut dubbelt så mycket återvinningsbar plast för varje ton insamlade plastförpackningar, jämfört med andra sorteringsanläggningar ute i Europa.

Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, visade stolt upp anläggningen.

– Kronprinsessan är en viktig ambassadör för klimatet och vi är såklart både glada och stolta över att få visa vår anläggning. Ökad återvinning av plastförpackningar är en viktig del för att kunna nå cirkulär ekonomi och uppnå Sveriges klimatmål, säger Mattias Philipsson.

Tillsammans ökar vi återvinningen
Plaståtervinning har varit i ropet senaste tiden. Hela 60 procent av alla plastförpackningar från våra svenska hushåll får aldrig ens chansen att återvinnas eftersom de slängs i vanliga soporna, och går istället till energiutvinning. Det vill Svensk Plaståtervinning ändra på.

– Vi måste bli bättre på att källsortera i hemmen – alla plastförpackningar ska sorteras. Parallellt med det jobbar vi i branschen för att fler förpackningar ska designas för att kunna återvinnas. Utvecklingen går framåt hela tiden. Vår vision är att alla plastförpackningar ska bli nya produkter, och det är fullt möjligt. Men då behöver alla hjälpas åt, säger Mattias Philipsson.