Svensk Plaståtervinning vill växa i Motala

Vi på Svensk Plaståtervinning vill uppgradera vår verksamhet och sorteringsanläggning i Motala för att ta emot mer plast som kan återvinnas och bli nya plastprodukter. Idag eldas alldeles för mycket plast upp vilket skapar utsläpp. För att kunna göra det planerar vi att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för utökning och viss förändring av befintlig miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Frysen 3, Motala kommun.

Denna information är en del av den samrådsprocess som pågår med berörda myndigheter, särskilda berörda och allmänheten. Dialogen i samrådsprocessen är viktig för att förmedla information och samla in upplysningar och synpunkter (yttranden) om den planerade verksamheten. Synpunkter kan omfatta verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samrådsunderlaget hittar du här:

Underlag för avgränsningssamråd

Hur lämnar du synpunkter?

Lämnande av synpunkter sker digitalt eller via brev till Eva Thelin på WSP Miljömanagement.
Mejl: eva.thelin@wsp.com
Brev: WSP Sverige AB, Att. Eva Thelin, Box 8094, 700 08 Örebro

Sista dag att lämna synpunkter är den 28 maj 2021.